Uithoflijn | Regiotram Utrecht

De uitdaging
Het project Uithoflijn realiseert een verdubbeling van het huidige tramsysteem in relatie tot de huidige, in beheer zijnde, SUNIJ-lijn. Dit resulteert in een substantiële toename van de assetinformatie. In verband met de verwachte hoeveelheid informatie heeft de ontvangstorganisatie Regiotram Utrecht ons gevraagd om het informatieoverdrachtsproces te begeleiden vanuit de projectorganisatie naar de beheerorganisatie. Dit doen we met onze samenwerkingspartners uit team Samen Overdragen.

De inrichting van de informatieoverdracht heeft als doel de RU AM vroegtijdig te voorzien van alle benodigde beheerinformatie zodat:

  • Bij overdracht van project naar beheer alle assetsystemen zijn ingericht met actuele beheerinformatie.
  • Alle beheerders zijn geïnformeerd en toegang hebben tot de actuele beheerinformatie om goed beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. 

 

 

Onze aanpak
Het Team Samen Overdragen heeft op basis van een productmatrix het informatieproces in kaart gebracht voor de RegioTram. Carbyn levert binnen deze productenmatrix de volgende producten:

  • Een geïntegreerd informatiemodel voor de RegioTram;
  • Het voorbereiden en begeleiden van het opzetten van de informatiestructuur voor de Uithoflijn en de aanpalende projecten waarmee de RegioTram beheer en onderhoud kan plegen;
  • Uitzetten en bewaken van de informatiebeoordeling door de assetmanagement organisatie, zodanig dat de informatie aantoonbaar beoordeeld en geaccepteerd overgedragen wordt naar de assetmanagement organisatie.   

Het resultaat
Onze aanpak heeft reeds geresulteerd in een geïntegreerd informatiemodel voor de assetmanagement organisatie van de RegioTram.
06 23 39 91 46