OV SAAL cluster C | Alliantie Amstelspoor

De uitdaging
ProRail verdubbelt het spoor tussen Schiphol en Duivendrecht. De aansluiting van deze spoorverdubbeling op het Nederlandse spoorwegnet vindt plaats tussen 1 – 9 augustus. Tijdens deze 9-daagse heeft ProRail de ambitie om op de 10e dag de sporen met de vingerende dienstregeling in gebruik te nemen.  Alle infra en bijbehorende informatie moet op deze dag in orde zijn. Om deze behoefte te realiseren is er een aanpassing nodig binnen het informatieoverdracht proces van de spoorbeheerder.

De aanpak
Wij hanteren de volgende aanpak om de ambitie van de klant te realiseren:

✔  We verzorgen de procesbegeleiding.
✔  We stellen de spelers per vakdiscipline vast.
✔  We stellen de gezamenlijke scope vast van alle informatiedossiers.

✔  We stellen een gezamenlijke informatieplanning op.
✔  We stellen een stuurgroep op waarbinnen de ambitie van de opdrachtgever bewaakt wordt en issues worden besproken.
✔  We zijn de linking pin tussen de stuurgroep en de uitvoering.
✔  We leveren een maandrapportage op met betrekking tot de voortgang.

Het resultaat
Deze aanpak resulteert in een goede voorbereiding en een betere focus op de benodigde informatie voor de overdracht en oplevering.

06 23 39 91 46