Winnen door zelfvertrouwen en plezier

Afgelopen week organiseerde ik een bijeenkomst over de toekomst van de sportvereniging. Die sportvereniging merkt dat het steeds lastiger is om haar activiteiten uit te voeren. Waar vind je nog voldoende vrijwilligers om de vele functies uit te oefenen? En hoe kan je dan ook een goede complexe rol vervullen?

Ewald van Kouwen, de enthousiaste voortrekker van Positief Coachen, hield ons voor dat praktijk en wetenschap aangeven dat twee duidelijke succesfactoren zijn te benoemen om als sportvereniging succesvol te zijn in de toekomst: zelfvertrouwen en plezier. Verenigingen die deze thema’s als rode draad hanteren en daarom op een positieve manier omgaan met hun leden, hebben zelfs wachtlijsten voor vrijwilligers. Iedereen wil erbij horen! Zie www.positiefcoachen.nl

Ik geloof dat ook in de professionele werkomgeving deze succesfactoren een belangrijke rol kunnen spelen.  Het steeds maar hameren op noodzakelijke veranderingen en de volgende reorganisatie zorgen voor veel weerstand en negatieve energie. In de praktijk heb ik ervaren dat het ook anders kan.

Daarbij hanteer ik bijvoorbeeld de methode van het waarderend onderzoek. Hierbij is niet het probleem het vertrekpunt voor een onderzoek naar verbeteringen in de organisatie, maar juist eerder behaalde successen. Op die manier wordt het zelfvertrouwen versterkt en ontwikkelt zich positieve energie om de nieuwe uitdagingen die een organisatie heeft tegemoet te treden. Ewald heeft het over Winnen doe je door het niet over winnen te hebben. Voor professionele organisaties zou dat kunnen zijn: Een betere organisatie bereik je niet door het over reorganiseren te hebben!

06 23 39 91 46