What design can do

In een eerdere blog ben ik ingegaan op het belang van designdenken; ook wel ontwerpdenken genoemd. Zoals toen aangegeven merk ik dat het voor bedrijven en overheden steeds meer van strategisch belang is geworden om net als een ontwerper de eindgebruiker van een technologie, dienst of product centraal te stellen en vanuit dat perspectief te handelen.

In de afgelopen periode hebben wij in ons dagelijks werk gemerkt dat dit geen loze belofte is. In complexe uitdagingen rondom infrastructurele projecten blijkt het daadwerkelijk te werken om op die manier te denken en dat ook zo te visualiseren. Er ontstaat een gemeenschappelijke beeldtaal tussen de vele verschillende stakeholders waardoor overdracht van informatie soepeler plaats vindt en beter geborgd wordt.

Vanuit Carbyn richten wij ons ook graag op andere complexe uitdagingen. En het is voor ons geen vraag dat ook daarbij ontwerpdenken een zeer belangrijk onderdeel vormt. Zelfs in lastige politieke kwesties als de uitdaging van het huisvesten van asielzoekers kan ontwerpdenken van pas komen.

Een mooie illustratie daarvan geeft de Designpolitie. Op de door hen opgezette challenge http://www.whatdesigncando.com worden ontwerpers uitgedaagd om daarvoor concrete oplossingen aan te reiken. En daarbij gaat het echt verder dan een slim ontwerp van een woning!

Van de ontwerper wordt dus gevraagd om een goede verbinding te realiseren tussen enerzijds de product-markt combinaties van een bedrijf en anderzijds de gebruiker. Of zoals wij dat noemen: robuust en verbindend! 


Arjan Tersteeg

06 23 39 91 46