Verbeelding

We herkennen het waarschijnlijk allemaal. Ondanks al de goede bedoelingen om het werk dat voor ons ligt eens op een andere, frisse manier aan te pakken, komen we toch weer snel in een vaste routine terecht. Vaste formats en strakke deadlines bepalen onze dagelijkse werkzaamheden. Dat leidt tot menige verzuchting van goed willende professionals.

In zo’n cultuur past het ook dat nieuwe medewerkers in hun inwerkprogramma vooral kennismaken met hoe de formats van de organisatie te gebruiken, hoe je je documenten goed registreert in het document-managementsysteem en hoe de interne procedures lopen. Allemaal relevante zaken om je werk goed te kunnen doen. Maar volgens mij vergeten wij daarmee om aandacht te geven aan het stimuleren van de verbeelding van medewerkers in een organisatie. 

Verbeeldingskracht is het vermogen om zich in situaties in te leven of gebeurtenissen te bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of waarvan het bestaan onbewezen is. Oftewel: fantaseren. Wanneer medewerkers van meet af aan worden gestimuleerd om zich uit te spreken en daarvoor hun verbeeldingskracht te gebruiken, wordt het werk voor hen en voor de collega’s vanzelf veel leuker en zinvoller.

Ik merk dat managers en medewerkers soms aarzelen om deze ruimte te geven. Toch pleit ik ervoor om die aarzeling te laten varen. Juist wanneer medewerkers zich uitspreken ontstaat een creatief conflict. Het is verrassend dat dan blijkt dat er een levendige gedachtenuitwisseling plaats vindt die veel positieve energie los maakt. Op die manier dagen we elkaar steeds uit om op een andere frisse manier ons werk uit te voeren. Verbeelding hoort dus thuis in elk introductieprogramma (en mag voortdurend herhaald worden)!

Arno Knaap

06 23 39 91 46