Van flexibele schil naar flexibele kern

In veel organisaties is de flexibele schil een regelmatig gehanteerde term. Dan wordt meestal gedoeld op het inzetten van extra medewerkers voor een bepaalde tijdelijke periode. Bijvoorbeeld door uitzendkrachten of projectmedewerkers. De kern van de organisatie bestaat zo uit de vaste medewerkers die de grote stoom van activiteiten uitvoeren en symbool staan voor de organisatie.

Toch denk ik dat de gedachte van een flexibele schil zijn langste tijd heeft gehad. Die term dateert uit de productie-economie waarin voor seizoenswerkzaamheden tijdelijk extra handjes nodig waren. Zij vormden dan de flexibele schil die buiten het seizoen niet werkzaam waren voor de organisatie. Inmiddels is die situatie echter fundamenteel veranderd.

Routinematige werkzaamheden worden in toenemende mate uitgevoerd in geautomatiseerde processen en vragen daarmee steeds minder van de staande organisatie. Daar tegenover staat dat de resterende werkzaamheden, die juist de kern van het toevoegen van waarde door de organisatie vormen, een grote mate van tijdelijkheid en specialisatie vragen. Voor veel organisaties is het onmogelijk en zelfs ongewenst om dat steeds vanuit de eigen organisatie adequaat in te vullen.

Een logisch gevolg is dat in een dergelijke projecteneconomie juist de kern van de organisatieactiviteiten flexibel wordt ingevuld. Vanuit een breed netwerk worden de benodigde specialisten ingezet in een per definitie tijdelijke activiteit. De kern wordt zo steeds meer flexibel terwijl de schil van de organisatie de continuïteit van de organisatie waarborgt.

Wij als Carbyn zien het als onze kernopgave om slimme samenwerkingsconstructies te realiseren om die flexibele kern zodanig in te vullen dat een robuuste verbinding met de vaste organisatie tot stand komt. Organisaties profiteren zo gelijk ook van het delen van kennis binnen en met de flexibele kern.

Cees Paul

06 23 39 91 46