Vakmanschap

Goede vakspecialisten zijn essentieel voor slimme en effectieve oplossingen. Toch hebben veel organisaties in de praktijk vaak moeite om hen daarvoor ook de juiste waardering te geven. Te veel aandacht gaat uit naar het volgen van de juiste processen en procedures. En daar hebben vakspecialisten niet altijd de aandacht voor, omdat ze toch sterk geneigd zijn om te zoeken naar de volledige en enige juiste oplossing.

Daarbij komt het bekende fenomeen dat vakspecialisten die carrière willen maken zich vaak gedwongen voelen om manager te worden. En zoals we allemaal weten is ook dat vaak niet de meest gelukkige keuze. We lossen dat dan op door de vakman/-vrouw te kiezen die de beste sociale vaardigheden heeft. Maar op die manier verliest het vakmanschap vaak zijn glans.

Volgens mij zijn juist in deze tijd van veel dynamiek en continue verandering de vakspecialisten een belangrijke sleutel voor elke organisatie om de goede deuren te openen. Dat vraagt dan wel een nieuwe vorm van samenwerken tussen managers en vakspecialisten. Die uitdaging wordt op een inspirerende wijze beschreven in Het nieuwe samenwerken van Ineke van der Ploeg.

De oplossing die in dit boek wordt aangedragen is eigenlijk heel simpel: investeer structureel in de persoonlijke ontwikkeling van vakspecialisten. Help hen hun communicatieve vaardigheden te verbeteren, zodat zij een betere verbinding kunnen leggen met de organisatie/ het management. Waardeer ook de kracht van vakspecialisten die bijvoorbeeld van nature al zelfsturend zijn en speel daar als manager op in. Een advies dat volgens mij leidt tot meer werkplezier voor manager en vakspecialist en uiteindelijk tot verrassende oplossingen voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Binnen Carbyn erkennen wij het belang om zo samen te werken. Wij doen dat zowel intern als extern in onze opdrachten, bijvoorbeeld door het realiseren van een ecosysteem met tal van vakspecialisten waarbij onze rol het regisseren van zo’n samenwerkingsvorm is. Niet altijd de meest eenvoudige keuze maar uiteindelijk wel bijzonder effectief!

Arjan Tersteeg

06 23 39 91 46