Uitvoeren

Strategie en beleid krijgen in veel organisaties bijzondere aandacht. Veelal leidt dit tot mooie voornemens, uitdagende vergezichten en glossy folders. Helaas steekt die aandacht schril af tegen de benodigde aandacht voor het uitvoeren van al die mooie voornemens. Het is dan ook niet voor niets dat een groot deel van strategische voornemens tot weinig resultaat leidt.

In het onlangs verschenen boek Strategie = Executie schets Jacques Pijl een raamwerk hoe meer resultaten te bereiken met strategie. Terecht stelt hij dat het begint met meer tijd te besteden aan uitvoering dan aan strategie. Hij hanteert hierbij de bekende 80-20 regel: 80% aandacht voor uitvoering, 20% voor de strategie.

Ik kan uit mijn praktijk dit uitgangspunt onderschrijven. Anderzijds merk ik ook dat een dergelijke handelwijze voor veel organisaties in de praktijk nog wennen is, zelfs als men de noodzaak voor meer aandacht voor uitvoering erkent. Het ontbreekt hen simpelweg aan voldoende uitvoeringsvermogen om de noodzakelijke stappen naar een succesvolle uitvoering van de gekozen strategie te zetten. Het enkel koppelen van een uitvoeringsparagraaf aan een mooie strategie is naar mijn mening geen adequate oplossing.

Uitvoering van een strategie is volgens mij namelijk het domein waar veel verschillende organisaties elkaar tegenkomen en waar verschillende strategie├źn in aanraking met elkaar komen. Waar een strategie binnen een enkele organisatie kan ontstaan, geldt dat voor uitvoering niet. Het is daarom vooral de kunst om in vroegtijdig stadium die uitvoering van die verschillende strategie├źn op elkaar af te stemmen. Dat vraagt aandacht voor een overkoepelende en adequate regie op die uitvoering waarin de belangen van alle partijen een rol mogen spelen. Binnen Carbyn noemen wij dat het ontwikkelen van een ecosysteem. En ook dat kan een uitdagend vergezicht opleveren!

 

Cees Paul

06 23 39 91 46