Tegenwind

Het is niet zo moeilijk om samen te werken aan een gezamenlijk doel als alles voor de wind gaat. Wanneer we weinig barrières tegen komen en het doel binnen handbereik lijkt, zijn we allemaal relatief eenvoudig bereid om daar ons steentje aan bij te dragen. Helaas is het in de huidige praktijk met veel dynamiek en verschillende belangen in en buiten onze organisaties niet zo eenvoudig om effectief samen te werken.

Onlangs vertelde Katja Staartjes, een beroemde Nederlandse bergbeklimster, daar een boeiend verhaal over gebaseerd op haar ervaringen in veel klimexpedities. Haar stelling is dat samenwerking onder uitdagende omstandigheden alleen vol te houden is als je bezit over een goede intrinsieke motivatie en over mentale weerbaarheid. Tijdens elke klimexpeditie is wel sprake van forse tegenwind. Iedereen baalt daar natuurlijk van. De vraag is echter of je dan blijft hangen in klagen en mopperen (dat niets oplevert) of dat je toont over veerkracht te beschikken.

Veerkracht betekent dat je de situatie onder ogen durft te zien en het gebeurde loslaat. Relativering en humor kunnen daarbij goed helpen. Vervolgens bekijk je wat je praktisch kan doen: een nieuwe route of planning? Of kan je iets anders bedenken dat helpt?  De basis is vertrouwen op jezelf, op je partners en op de situatie. Naar boven kijken en geloven in de missie.

In de opdrachten waar Carbyn in opereert is het realiseren van een effectieve samenwerking met de opdrachtgever en met andere partners wellicht wel onze grootste uitdaging. Onze gezamenlijke overtuiging is dat alleen met samenwerking onze missie kan worden volbracht. Daartoe realiseren wij op diverse plekken een ecosysteem met een diversiteit aan expertises. Hiervan uit werken wij aan het doel dat de opdrachtgever heeft bepaald door het leveren van de producten die wij hebben afgesproken. Hoewel wij hier geen Mount Everest hoeven te beklimmen gaat dat ook niet zonder tegenwind. Maar door waar nodig de route te verleggen of andere expertises te betrekken blijven wij gericht op ons doel. Ook voor ons is de kunst om naar voren te blijven kijken!

06 23 39 91 46