Tegenspraak

Wij komen in veel verschillende organisaties die ieder op hun eigen wijze op weg zijn naar een steeds meer open structuur. Oude vormen van coördinatie in het leidinggeven, gebaseerd op macht en hiërarchie, verdwijnen snel achter de horizon. Vroeger was de wil van de baas de wet; nu moeten wij in een toenemende turbulentie en binnen een complex netwerk veel meer met elkaar tot de juiste keuzes komen.

In een dergelijke omgeving is het noodzakelijk om met alle betrokkenen effectief de dialoog aan te kunnen gaan. Daarom is het beheersen van tegenspraak in mijn beleving een must geworden voor elke deelnemer aan die dialoog. Binnen Carbyn nemen wij deze notie serieus. Daarbij komt ook dat wij sterk geloven in de noodzaak om zelf continu te blijven leren van elkaar, van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en ieder ander die wij ontmoeten.

Op grond van die redenen hebben wij op 5 april 2016 de eerste Tafel van Carbyn georganiseerd rondom het thema Tegenspraak. In de Machinist in Rotterdam, de oude machinistenschool, zijn we met partners en medewerkers van Carbyn en een aantal zakelijke relaties hierover intensief in gesprek gegaan.  

Met elkaar hebben we geconstateerd dat de neiging om een voor de hand liggende oplossing te kiezen niemand vreemd is. We staan allemaal onder tijdsdruk en het resultaat moet vaak snel en efficiënt worden behaald. Het risico is dan wel dat we een objectieve blik verliezen waardoor alternatieve scenario’s uit het oog worden verloren. Tijdens de Tafel van Carbyn hebben we onze ervaringen hiermee uitgewisseld, mogen horen hoe bijvoorbeeld binnen politieonderzoeken tunnelvisie met tegenspraak wordt bestreden en hoe dat bij de eigen organisatie kan worden toegepast. Leerzaam voor ieders praktijk!

Michiel van Lopik

06 23 39 91 46