Techniek als wonderolie?

De technologische ontwikkelingen gaan exponentieel snel. Onmogelijk geachte of onbetaalbare dromen komen opeens heel dichtbij. Zo las ik het verhaal dat een DNA-onderzoek 15 jaar geleden net zo veel kostte als een nieuwe straaljager. Over een paar jaar kan je voor hetzelfde geld een pizza Margherita  bestellen!

In hoeverre dat nu allemaal exact klopt is natuurlijk de vraag. Het is echter zonder meer zo dat we steeds weer verrast worden door de mogelijkheden die de techniek ons biedt. Maar gaat die techniek dan ook eenvoudig de oplossing bieden voor alle complexe problemen van de huidige samenleving, zoals sommige mensen heilig geloven? Of is het zelfs zo dat de techniek de mens inhaalt? Ik denk dat dit nog niet zo eenvoudig ligt.

Voor het realiseren van een oplossing voor een complexe uitdaging is techniek zeker een relevante factor die niet onderschat mag worden. Tegelijkertijd spelen veel andere factoren. Zo is bekend dat de bedrijfscultuur een weerbarstig verschijnsel is die neigt naar een sterke stabilisatie van de bestaande situatie. Gedragsverandering vraagt daarom tijd: individueel, als team en helemaal als bedrijf.

De kunst is om ons bewust te blijven van de mogelijkheden die de techniek ons nu en in de nabije toekomst biedt maar om tegelijkertijd ook de culturele en menselijke factor niet uit het oog te verliezen. Dat vereist het zoeken naar oplossingen voor complexe uitdagingen vanuit een netwerk waarin diverse expertises flexibel aan elkaar verbonden worden en elkaar stimuleren. En het is daarom niet toevallig dat dit de wijze is waarop wij Carbyn hebben georganiseerd!

Wilbert van Pampus

06 23 39 91 46