Talent in samenwerken

De huidige technologie biedt ongekende mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk samen te werken. Software stelt ons in staat om in steeds wisselende netwerken informatie uit te wisselen, te verrijken en zo te profiteren van ervaringen in de eigen en andere organisaties. En toch blijkt ondanks deze tools samenwerking vaak lastig te verlopen. Wat daarvan de oorzaak is, is een vraag die wij ons regelmatig stellen.

Naar mijn mening is een belangrijke reden dat we toch steeds moeite hebben om ons te realiseren dat samenwerken eerst en vooral mensenwerk is. En hoewel de managementbibliotheek vol staat met boeken die ons daarvoor tips en checklists aanreiken, is de praktijk van goed samenwerken weerbarstig.

Carbyn voert haar werkzaamheden uit in steeds wisselende samenwerkingsverbanden waar deze vraag dagelijks aan de orde is. Het is onze overtuiging dat samenwerken eerst en vooral vereist dat alle partners respect hebben voor elkaars kennis, kunde en motieven om samen te werken. Die motieven zullen en mogen in de grond best egoïstisch zijn: iedereen wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden voor zijn/haar bijdrage.

De kunst van goed samenwerken is nu juist dat iedere partner in een samenwerking zich bewust is van ieders persoonlijke belang, en zich tegelijkertijd beseft dat realisatie daarvan door samenwerking optimaal wordt gediend. Dat vraagt een slimme inzet van de beschikbare talenten. Zo is bij de start van een project enthousiasmerend en verbindend vermogen onmisbaar. In latere fasen gaat het meer om creativiteit of analytisch vermogen. Op die manier is samenwerken leuk en leidt dit tot verrassende resultaten.

Arno Knaap

06 23 39 91 46