Storytelling

Al sinds mensenheugenis vertellen we elkaar verhalen. En dat is niet bedoeld om tijd te doden. Het vertellen van verhalen is een onmisbaar element om veranderingen te realiseren. “Een verhaal vertellen is een van de beste manieren om op nieuwe ideeën te komen, en ook om meer over elkaar en de wereld te weten te komen”, aldus de bekende ondernemer Richard Branson.

Voor mij is een goed verhaal veel meer dan een marketingtruc om een slecht product te verkopen. Een belangrijk effect van het vertellen van goede verhalen is namelijk dat dit bijdraagt aan het versterken van onderling vertrouwen tussen samenwerkingspartners, zowel intern (collega’s) als extern. Mijn ervaring is dat vertrouwen een essentieel element is voor een plezierig en effectieve samenwerking. Hoe meer je van iemands persoonlijke ervaringen en overtuigingen weet, hoe lastiger het is om die persoon te wantrouwen. Bovendien laat je met het vertellen van een verhaal iets zien van je passie en inspiratie. Dat raakt mensen echt en brengt beweging!

In de huidige maatschappij is het realiseren van goede samenwerkingsverbanden onmisbaar. En toch benutten we daarbij te weinig de kracht van verhalen. Moeilijk hoeft het niet te zijn om persoonlijke verhalen te verweven in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke momenten als reguliere vergaderingen of de introductie van een nieuwe medewerker. Door een vraag te beantwoorden als “Vertel iets over een ouder iemand die in jouw leven belangrijk is geweest” heb je de gelegenheid een voor jou bepalend moment te delen met anderen. En door een voorwerp mee te nemen voor een nieuwe medewerker verdiep je zijn/haar introductie in het bedrijf en de mensen daarbinnen.

Het bovenstaande is voor Carbyn aanleiding om de volgende Tafel van Carbyn in het teken te plaatsen van storytelling. Op 7 februari 2017 zullen wij op een passende locatie in Rotterdam in een mooie samenstelling van Carbyn’ers, opdrachtgevers en relaties verkennen wat dit thema voor ons persoonlijk kan betekenen. Dat doen wij vanzelfsprekend op een inspirerende en (inter-)actieve wijze.

Cees Paul

06 23 39 91 46