Ruimte voor twijfel

Vaak wordt als een belangrijk kenmerk van onze Nederlandse samenleving genoemd dat wij het gezag altijd ter discussie stellen en dat wij graag de autoriteiten kritisch bevragen. In veel van onze organisaties wordt macht en hiërarchie van oudsher snel ter discussie gesteld en lijkt twijfelen aan een besluit van het management  het vertrekpunt. Wat mij betreft een gezonde basis om complexe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Toch merk ik ook steeds meer een andere tendens waarin voor twijfel geen ruimte meer  bestaat. De complexe dynamiek waarin we allemaal functioneren staat haaks op het inruimen van tijd voor twijfel. Het is onze plicht snel je mening klaar te hebben, efficiënt te werken en zelfs in je vrije tijd zinvol bezig te zijn. Planningen zijn heilig en afwijken daarvan is een doodzonde. Daar past twijfelen niet bij. Immers, dit werkt vertragend en leidt vooral tot veel denken. En niet direct tot doen en een SMART-oplossing.

Als Carbyn zijn wij vanzelfsprekend ook onderdeel van deze dynamiek en zijn wij ons bewust van de gevolgen hiervan. Tegelijkertijd geloven wij dat twijfel en tegenspraak essentieel is. Wij kiezen daarom een gefaseerde aanpak waarin wij verkennen, bewust worden en ordenen alvorens wij oordelen welke oplossing het meest geschikt is voor de gestelde uitdaging. Wij geven daarin ruimte aan het breed en interactief verkennen van verschillende opties en brengen nieuwe en soms tegengestelde opvattingen in. Door gerichte rapportages en continue monitoring houden wij na de gemaakte keuze tijdens de uitvoering de koers vast.

Twijfelen blijft wat mij betreft dus gezond. Wie meer over dit dilemma wil lezen, raad ik het recent verschenen boek “Durf te twijfelen ”aan. Een intrigerend boek waarin filosofen de kunst van het twijfelen demonstreren. Een mooi cadeau voor onder de kerstboom.

Cees Paul

06 23 39 91 46