Robuust

Carbyn is opgericht om overheden, bedrijfsleven, andere organisaties en betrokken burgers te ondersteunen bij het effectief om gaan met complexe uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de succesfactor daarvoor te vinden is in het verbinden van de belangen van de verschillende betrokkenen. Wij noemen dat het realiseren van robuuste verbindingen.

Maar is het in deze tijd van grote turbulentie nog wel mogelijk om robuuste verbindingen te realiseren? In hun heldere boek “Werken aan de wakkere stad” bestrijden Jan van Ginkel en Frans Verhaaren het streven naar robuustheid. Zij hekelen de ambitie van menige overheidsfunctionaris om een probleem even te fiksen en daar een robuuste oplossing tegenover te zetten, ingevuld met een stevige portie planning&control.

Wij geloven net zo min als deze auteurs in eenduidige oplossingen die voor elke situatie in zijn te zetten. De belangen van de vele betrokkenen bij complexe uitdagingen zijn divers en soms zelfs tegengesteld. Wij zullen in het verlengde daarvan moeten accepteren dat een oplossing voor zo’n uitdaging per definitie tijdelijk zal zijn en onmogelijk bestand kan zijn tegen elke turbulentie in de samenleving.

De robuustheid die Carbyn nastreeft is dan ook niet te vinden in de oplossing maar juist in de verbindingen tussen de betrokken belanghebbenden. Indien zij samen werken aan een oplossing kan dat ook een tijdelijke en fragiele oplossing opleveren, rekening houdende met de diversiteit in belangen en betrokkenen. Door die verbinding te versterken creëren we een robuust relatie die soms ook kan leiden tot het uitblijven van interventies of een beperkte oplossing. Robuust en fragiel tegelijkertijd dus!

Michiel van Lopik

06 23 39 91 46