Projectbeheersing is een kunst

Wat is nu eigenlijk een project? Elke organisatie heeft wel zijn eigen cursus projectmatig werken en stelt die niet zelden verplicht voor de beleidsmedewerkers. Vaak worden dan ook methodes als Prince2 toegepast als instrument voor projectmatig werken.
Tegelijkertijd verandert de lijnsturing niet zodat eenvoudig conflicten ontstaan tussen de dagelijkse sturing en het projectmanagement. Oplossingen als bijvoorbeeld een matrixorganisatie blijken ook zo weer hun beperkingen te hebben.

Dat laat onverlet dat ik ervan overtuigd ben dat projectmanagement een effectieve methode is die ons juist goed kan helpen bij het omgaan met complexe uitdagingen. Hier zijn vaak veel verschillende partijen bij betrokken met verschillende belangen. Sturing daarbij op de beoogde projectresultaten is een bijzondere uitdaging en een kunst op zich.

Mijn ervaring is dat de oplossing hiervoor niet te vinden is in het toepassen van een speciale projectmethode. Het gaat vooral om het leggen van verbindingen tussen partijen door vanuit de verschillende belangen een gezamenlijk projectresultaat te definiƫren. Indien duidelijk kan worden gemaakt wat dat van een ieder vergt kunnen vervolgens goede afspraken worden gemaakt waarop gestuurd moet worden en hoe de sturing inzichtelijk kan worden gemaakt. Dan ontstaat een kunstwerk op maat!

Arno Knaap

06 23 39 91 46