Pas op voor efficiency

In onze opdrachten speelt efficiency een belangrijke rol. En dat is ook niet vreemd in een tijd waarin veel aandacht is voor de inzet van de schaarse middelen. Dat geldt in de profitsector als vanouds, maar ook steeds meer wanneer we werken aan complexe uitdagingen. De besteding van geld vraagt altijd om een zorgvuldige afweging.  Daarom werken wij bijvoorbeeld met de toepassing van Lean strategieën om kosten te minimaliseren (en dat natuurlijk vanuit het perspectief van de klant centraal).

Toch zijn wij ons ook bewust dat het streven naar maximale efficiency zijn grenzen heeft. Allereerst omdat het bij complexe problemen uiteindelijk wel moet gaan om het realiseren van een gewenst effect, gebaseerd op een gekozen doelstelling. Soms kan dat het bewandelen van een minder efficiënte weg vereisen en brengt het politieke spel binnen een organisatie  “onnodige” kosten met zich mee. We weten al waar we heen willen maar moeten dit wel via een (te?) lange weg bereiken.

Daarnaast heeft een focus op efficiency het risico in zich dat we handelen volgens vuistregels en checklists, gebaseerd op eerdere ervaringen. Echter, voorspellingen gebaseerd op het verleden zijn in complexe problemen niet per definitie een goede raadgever. De disruptieve omgeving waarin we verkeren vraagt om door te zoeken naar een oplossing op maat. We kunnen en mogen niet te snel tevreden zijn met een voor de hand liggende oplossing uit de boekjes.

Het blijft dus ontegenzeggelijk belangrijk om aandacht te geven aan het efficiënt verlopen van processen.  Maar wel met in gedachten dat hier ook een keerzijde aan zit.

Michiel van Lopik

06 23 39 91 46