Open beleidsontwikkeling

Het speelveld voor publieke organisaties is in de afgelopen periode in forse mate veranderd. Nog niet zo lang geleden kon een overheid volstaan met het afkondigen van een nieuw beleid. Dat is nu fundamenteel anders. Bij de oplossing van beleidsvraagstukken wordt de overheid steeds afhankelijker van stakeholders. En daarnaast heeft de overheid last van een afnemende kenniszekerheid. Participatie van veel betrokkenen is daarom noodzakelijk. Hoe is een dergelijke open beleidsontwikkeling te realiseren?

Binnenkort vinden in veel Nederlandse gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is een belangrijk moment waarop de koers voor de komende 4 jaar wordt bepaald. Wanneer je de verkiezingsprogramma’s mag geloven wordt het ontwikkelen van beleid met en door burgers en andere belangrijke stakeholders opnieuw een belangrijke prioriteit. De roep om echte open beleidsontwikkeling wordt daarmee alleen maar sterker. Zo stelt een willekeurig lokaal programma laatst: “wij kiezen voor een kleine gemeentelijke overheid waarin we met vertrouwen samenwerken en loslaten en voorzieningen laten organiseren door de samenleving, door ondernemers en particulieren. Immers, de beste resultaten worden bereikt met initiatieven uit de samenleving. Slimme oplossingen komen tot leven in samenwerking met sociale partners en andere overheden’’.

Uit een onderzoek van dagblad Trouw dat onlangs is gepubliceerd blijkt ook dat steeds meer ruimte wordt geboden aan burgers om taken van de gemeentelijke overheid over te nemen. Zij krijgen op steeds meer plekken het zogenaamde uitdagingsrecht: als zij denken taken of diensten die de gemeente uitvoert zelf beter te kunnen doen, krijgen ze daartoe de kans.

Voor Carbyn is dit een mooie aanleiding om met verschillende ervaringsdeskundigen en onze relaties nader in gesprek te gaan over open beleidsontwikkeling. Hoe kunnen we dat op een goede manier vormgeven en beleid daadwerkelijk met en door burgers ontwikkelen? En hoe houden we daarbij rekening met de interne organisaties en de daarvoor geldende ongeschreven regels? Deze en nog veel andere vragen bespreken we op 29 maart via ons beproefde recept het kennisevent ‘de Tafel van Carbyn’. Weer op een bijzondere plek en in een interactieve setting verkennen wij dit actuele thema en krijgen de deelnemers mooie handvatten voor toepassing in de eigen praktijk.


Cees Paul

 

06 23 39 91 46