Intervisie benut eigen kracht

Veranderingen in de omgeving zijn een constante geworden voor elke organisatie. Dat besef vraagt van die organisatie en haar medewerkers dan ook een continue alertheid en aanpassingsvermogen. Soms leidt dat tot uitgebreide veranderprocessen met ronkende titels. Maar het kan ook anders. Het is mijn ervaring dat in elke organisatie kennis en kunde bestaat die onvoldoende tot zijn recht komt. De oorzaken daarvan kunnen divers zijn: mensen zitten op de verkeerde plaats, de vele procedures verstikken elke creativiteit of de organisatie vaart domweg een foute koers.

Al een aantal jaren gebruik ik daarom in dit soort vraagstukken het instrument van intervisie. In essentie is dat een intercollegiale toetsing van een vraag die een collega-professional in zijn werksituatie tegen komt. Voor mij is intervisie echter zeker niet hetzelfde als het adviseren van een collega hoe hij zijn vraag moet aanpakken en oplossen. Dat is te makkelijk, niet uitdagend en helpt de betrokken vraagsteller niet echt verder in zijn ontwikkeling. Zo benutten we elkaars kracht onvoldoende.

De kunst is juist om in de huid van die vraagsteller te kruipen en de goede vragen te stellen. Dat vraagt een open vraagstelling en een gezamenlijke reflectie daarop, resulterend in een eigen actie van de vraagsteller. Niet dus uitweiden over de eigen mooie voorbeelden maar echt luisteren en meedenken. En durf daarbij ook eens een collega te vragen van een heel ander vakgebied! Op die manier is intervisie een zeer nuttig instrument waarmee je de soms onbekende kracht van je eigen organisatie benut. En dat is een leerzame en plezierige ontdekking!

06 23 39 91 46