Ecosystemen

Op steeds meer plekken wordt gesproken over ecosystemen. In oorsprong is dit een term die uitgevonden is in de botanische wereld om een leefgemeenschap van organismen in een bepaald gebied aan te duiden. Essentieel daarbinnen zijn de wisselwerkingen tussen de verschillende organismen die met elkaar een dynamisch en evenwichtig netwerk vormen.

Die netwerkstructuur zien wij ook steeds meer terug in de context van bedrijven en organisaties. Een mooie illustratie wordt gegeven door de CEO van Damen Shipyards. In een interview in het Technisch weekblad van 30 november jl. schetst hij dat ieder bedrijf dezer dagen deel uit maakt van een digitaal ecosysteem. Dat geldt niet alleen voor de supply chain en het servicecontact met klanten, maar ook voor het product zelf (in dit geval het schip). Dat heeft grote consequenties voor de samenwerking met alle partijen in dat ecosysteem.

Iedere sector kent een vergelijkbare ontwikkeling. Opdrachtgevers vragen daarom niet langer om een enkelvoudige oplossing door het aanbieden van een product of gereedschap. De echte vraag is om een oplossing te bieden die ook op langere termijneffect heeft. Dat vereist een dynamisch en evenwichtig netwerk waarbinnen op een adequate manier regie wordt gevoerd. Anders gezegd: een zich steeds aanpassend ecosysteem.

Wij zijn er daarom van overtuigd dat het denken en werken vanuit de gedachte van een ecosysteem een must is om resultaten te bereiken en vast te houden. In verschillende van onze opdrachten werken wij al vanuit deze gedachte en realiseren wij een continue wisselwerking met alle betrokken partners. Bijvoorbeeld in informatieoverdrachtsprocessen met veel verschillende partijen of in beleidsmatige processen met een grote schare aan belanghebbenden. En dat zal in steeds meer situaties noodzakelijk blijken!

Arno Knaap 

06 23 39 91 46