Dwars

Onlangs is de eerste Nationale Wetenschapsagenda aan het kabinet aangeboden. Een 15 MB groot document waarin 11.700 vragen die aan de wetenschap zijn gesteld, zijn verzameld. Dit naar aanleiding van een oproep aan alle Nederlanders om vragen aan de wetenschap in te dienen. Alle vragen zijn terug te vinden op www.wetenschapsagenda.nl

Het loont de moeite om uitgebreid rond te kijken op die website. Goede vragen zetten immers aan het denken en helpen ons verder dan eenvoudige antwoorden. Twee zaken vallen mij daarbij in het bijzonder op. Allereerst zie ik de centrale plek die is toegekend aan het leggen van verbindingen tussen de vragen. En dan vooral verbindingen over vakgebieden heen. Uit de wetenschapsagenda blijkt de overtuiging dat juist via (dwars-)verbanden tussen totaal verschillende vakgebieden nieuwe doorbraken kunnen worden gerealiseerd.

Deze overtuiging deel ik van harte en vormt ook een van de pijlers waarop Carbyn is gebouwd. Juist door vanuit verschillende vakgebieden en bijbehorende perspectieven te kijken naar complexe uitdagingen ontstaan nieuwe en verrassende mogelijkheden om hier mee om te gaan.

Het tweede element dat mij bij blijft is de noodzaak om dwars te zijn. Met alle neuzen in dezelfde richting komen we niet veel verder met het oplossen van de huidige complexe problematiek in onze samenleving. We moeten daarom dwars durven liggen om daadwerkelijk verder te komen. Een uitdaging in de veelal procedureel gekleurde omgeving van veel overheden. Maar daarom niet minder noodzakelijk!

Wilbert van Pampus

06 23 39 91 46