Designdenken: ontwerpers stellen de eindgebruiker centraal.

Onlangs stond in het Financieel Dagblad een zeer interessant artikel met als kop “Designdenken is bedrijfsstrategie geworden”. In dit artikel wordt een belangrijke trend in het bedrijfsleven beschreven. Ontwerpers stormen de directiekamer van grote bedrijven in omdat zij bij uitstek in staat zijn om de noodzakelijke innovatie in de bedrijven te realiseren. Zij wakkeren de verbeelding aan waardoor vernieuwingen ontstaan.

Volgens ons is dit geen voorbijgaande trend die alleen voor grote multinationals relevant is. Ook in de dagelijkse praktijk waarin Carbyn opereert merken wij dat ontwerpdenken een toegevoegde waarde heeft.  Allereerst omdat ontwerpers in aansprekende beelden beter kunnen weergeven wat wordt beoogd dan in uitgewerkte beleidsnota’s of technisch ingewikkelde beschrijvingen. Maar vooral ook omdat ontwerpers dwars door organisatiestructuren heen de eindgebruiker centraal stellen. En in veel complexe uitdagingen gaat het juist om die eindgebruiker (de burger). 

In veel van onze opdrachten integreren wij daarom ontwerp en visuele verbeelding vanaf de start van het project. Bijvoorbeeld door een functioneel programma van eisen op te stellen in beelden die passen in de taal van de gebruiker. Maar even zo goed door in workshops met ontwerpen en beelden te zoeken naar de werkelijke uitdagingen. Onze ervaring is dat dit veel energie oplevert bij alle betrokkenen.

Designdenken is zo onderdeel van het DNA van Carbyn. Niet om trendy te zijn maar omdat de eindgebruiker altijd centraal staat in onze benadering.

Arjan Tersteeg

06 23 39 91 46