De nieuwe overheid

Inmiddels werk ik al weer zo’n 25 jaar voor verschillende overheidsorganisaties. In die periode heb ik de omgeving waarin de overheid opereert aanzienlijk zien wijzigen. Veel zekerheden zijn sindsdien verdwenen. Wat in dit verband altijd mijn bijzondere interesse heeft gehad is de verhouding tussen die overheid en de samenleving. Eén van mijn eerste projecten was een spoorbaanverdubbeling inclusief het vervangen van twee overwegen door tunnels. Een forse ruimtelijke ingreep binnen een hechte dorpsgemeenschap.

Maar toch ook een proces dat doorlopen is zonder een enkel bezwaarschrift.  De succesfactor daarbij was in mijn beleving dat wij ons in het project hebben verplaatst in de betrokken burgers en ondernemers en hun belangen vanaf de start hebben erkend en gewaardeerd. Hierdoor ontstond draagvlak voor de ingrijpende aanpassingen. Binnen de huidige overheid zie ik nog steeds de worsteling hoe om te gaan met de grote verscheidenheid aan belangen in de samenleving en wat dit betekent voor de rol van de overheid. In de afgelopen jaren was burgerparticipatie daarbij een veel gebruikte term. 

In elke gemeente ontstonden initiatieven die onder deze noemer werden gewaardeerd met subsidies en aandacht. Inmiddels zijn we ons gelukkig gaan realiseren dat burgerparticipatie niet een nieuw middel mag zijn om wensen (en bezuinigingen) van de overheid in te vullen.Steeds meer komt daarbij het begrip overheidsparticipatie in de plaats van burgerparticipatie. Het initiatief ligt bij de samenleving, de overheid ondersteunt en faciliteert.

Toch moeten we waken dat ook dit begrip niet een nieuwe modegrill wordt. De nieuwe overheid participeert niet alleen maar heeft ook eigen taken en verantwoordelijkheden. Het van meet af aan serieus nemen van de belangen van burgers en ondernemers, deze te benoemen en waarderen is een les uit het verleden die ook nu nog zijn waarde heeft behouden. Op deze manier kan de nieuwe overheid daadwerkelijk bijdragen aan het gezamenlijk aanpakken van complexe uitdagingen.

06 23 39 91 46