De nieuwe medewerker

Nu de economie weer de goede kant op gaat, neemt ook het aantal vacatures weer toe. Volgens recente cijfers van het CBS stijgt het aantal vacatures al 11 kwartalen achter elkaar. Dat is een bemoedigende trend, hoewel we in absolute zin nog niet het niveau van voor de crisis hebben bereikt.

Hiermee krijgt ook het werven en selecteren van de juiste nieuwe medewerker weer meer aandacht. Het is mijn overtuiging dat dit iets anders vraagt dan de klassieke benadering waarin de functiebeschrijving en rechtspositie centraal staat en gezocht wordt naar de persoon die dit allemaal beheerst. En bovendien het kunstje al eerder heeft toegepast.

Juist het werven van een nieuwe medewerker biedt de kans voor een organisatie om na te denken over de rol die men in de toekomst denkt te spelen en de kwaliteiten die dit vraagt. Is het belangrijk om de status quo te handhaven of is het juist een kans om een nieuwe weg in te slaan? Dat vraagt zeker moed van het management.

Tegelijkertijd is het geruststellend om te weten dat werkervaring steeds minder belangrijk blijkt te zijn als voorspellende factor voor het goed functioneren (dat is zelfs wetenschappelijk bewezen). En uit ervaring durf ik te zeggen dat werkervaring ook een last kan zijn om nieuwe uitdagingen aan te durven gaan.

Binnen Carbyn hebben we daarom gekozen om expliciet te maken wat wij belangrijk vinden in de manier waarop wij samenwerken en waarop wij met klanten om willen gaan. Wij hebben daarom ons DNA beschreven in een brochure die met potentiele nieuwe medewerkers wordt besproken. Een mooi instrument voor het juiste gesprek met die nieuwe medewerker. En veel effectiever dan het open sollicitatiegesprek waarin een kandidaat wordt “afgevinkt”. We laten het u graag zien, ook als u (nog) niet bij ons in dienst wil komen.

Michiel van Lopik

06 23 39 91 46