Centraal of decentraal?

Een belangrijk dilemma in hedendaagse organisaties is of werkzaamheden centraal of decentraal moeten worden geregeld. Ik zie dat vraagstuk echt als een dilemma waar geen eenduidige, altijd en overal passende oplossing voor is te vinden. En toch proberen we steeds weer om het ei van Columbus te vinden!

Het interview dat Erik Akerboom, de nieuwe korpschef van de Nationale Politie, onlangs gaf aan dagblad Trouw is een treffende illustratie van dit dilemma. In de afgelopen jaren heeft de politie veel energie besteed aan het omvormen van 26 korpsen naar 12 nieuwe regionale eenheden en het tegelijkertijd versterken van de centrale aansturing vanuit Den Haag voor de eenheden overstijgende zaken. En dat heeft geleid tot een cultuur waarin politiemensen niet langer zelf beslissingen mogen nemen. De nieuwe politiechef spreekt daarom over een ‘krakend’ politieapparaat.

Sprekend is het voorbeeld dat de politiechef noemt van een experiment bij de politie in Boxtel. Onder de noemer van “vernieuwend werken” wordt door de chefs veel meer aan de medewerkers overgelaten. Die ruimte benutten zij om gemotiveerd en enthousiast zelf op zoek te gaan naar oplossingen.  En zelfstandig reageren is juist de essentie van politiewerk, aldus Akerboom.

Carbyn is ervan overtuigd dat we voortdurend op zoek zullen moeten blijven naar de juiste balans tussen centraal en decentraal organiseren. Het kan soms wel degelijk verstandig zijn om zaken centraal te regelen. Maar tegelijkertijd is ruimte voor experiment en vakmanschap evenzeer nodig. Ons recept is dat organiseren robuuste verbindingen vereist. Lees daarover onze blogpost Robuust.

Zie voor het lezenswaardige interview met Erik Akerboom.

Wilbert van Pampus

 


06 23 39 91 46