Bureaucratie en de relatie tussen burgers en de overheid

Regelmatig komt het verschijnsel bureaucratie ten tonele wanneer gesproken wordt over de relatie tussen burgers en de overheid. En dat meestal niet in positieve zin. Bureaucratie is een organisatievorm die associaties oproept met lange wachttijden, onpersoonlijke behandelingen en onbekende procedures. En toch: de bureaucratie lijkt een constante factor te blijven. 

René ten Bos, hoogleraar filosofie en organisatiekundige, heeft over de redenen hiervan een uitgesproken opvatting die hij presenteert in zijn recente boek Bureaucratie is een inktvis. Hij gebruikt de metafoor van de inktvis omdat ook de bureaucratie haar tentakels diep in de samenleving heeft en in verschillende vormen voorkomt. En een afdeling van een bureaucratie kan net als een tentakel van een inktvis haar eigen leven leiden…

Zijn belangrijke conclusie is dat wij bureaucratie helemaal niet zo erg vinden. Naast veel slechte zaken, zoals hiervoor genoemd, brengt bureaucratie ook zaken die wij wel waarderen: rechtszekerheid, betrouwbaarheid en gelijkheid. Bovendien zien wij de bureaucratie zelf vaak niet. Steeds gaan wij als echte bureaucraten op zoek naar de enig juiste manier van organiseren.

Carbyn hecht ook veel waarde aan betrouwbaarheid. Wij realiseren ons daarbij dat in veel grotere organisaties bureaucratische processen onontkoombaar zijn.  Tegelijkertijd beseffen wij dat organisaties een doorlopend experiment zijn. We blijven steeds op zoek naar een betere aansluiting en verbinding tussen organisatie, omgeving en complexe uitdagingen. Wij leveren maatwerk in plaats van standaardisering. Het boek van René ten Bos is het lezen en overdenken meer dan waard. Wanneer je liever luistert en kijkt dan een boek leest: bekijk dan de lezing die René ten Bos geeft over zijn boek.

Klik hier voor de lezing. 

06 23 39 91 46