Behendigheid

Zoals elke zichzelf respecterende moderne organisatie erkennen wij in onze werkzaamheden de noodzaak om meer ‘agile’ of behendig te zijn. Deze denkwijze is in de IT-wereld ontstaan naar aanleiding van grote ICT-projecten die na de ontwikkeling van het (software-)product faliekant bleken te zijn mislukt.

Dit heeft geleid tot oplossingen waarin de grootschalige ontwikkeltrajecten vervangen werden door trajecten met korte ontwikkelfases waarin de eindgebruiker een zeer belangrijke rol vervult. Het na elke fase opgeleverde product wordt getest en op basis daarvan wordt het vervolgproduct gedefinieerd. Dat kan dan uiteindelijk leiden tot een ander product dan bij de start gedacht, maar wel een product waar de gebruiker behoefte aan heeft.

Wij zien bij veel van onze opdrachtgevers dat deze gedachte van behendigheid wordt toegepast in hun praktijk. Bijvoorbeeld door het inzetten van scrum-teams, en niet alleen voor IT-vraagstukken. Wat ons betreft een mooie ontwikkeling die past bij en noodzakelijk is binnen de dynamiek in huidige organisaties. En die ook onderdeel is van ons DNA om te denken vanuit de eindgebruiker en die wij toepassen in het ontwerp denken. Desondanks zijn wij voorzichtig om een dergelijke werkwijze standaard in te zetten.

Het toepassen van agile werkwijzen betekent namelijk ook iets voor de sturing van het project en de organisatie. Door zo kort op de gebruiker te zitten en door de vele mogelijkheden voor richting verandering kan de scope uit beeld raken. De opdrachtgever zal dan ook bewust een keuze moeten maken of hij deze zelfsturing kan en wil accepteren. Wij ondersteunen het maken van die keuze graag door een oplossing op maat te leveren. En dat vereist behendigheid!

Arjan Tersteeg

06 23 39 91 46